Showing all 12 results

Hiển thị danh mục

Bồn nước inox Tân Á 10.000 lít

Bồn nước Inox Tân Á 1000 lít Ngang Đường kính 940

3,550,000  2,950,000 

Bồn nước Inox Tân Á 1200 lít Ngang Đường kính 980

4,000,000  3,260,000 

Bồn nước Inox Tân Á 1300 lít Ngang Đường kính 1030

4,400,000  3,570,000 

Bồn nước inox Tân Á 15.000 lít

Bồn nước Inox Tân Á 1500 lít Ngang Đường kính 1180

5,350,000  4,480,000 

Bồn nước Inox Tân Á 1500 lít Ngang Đường kính 980

5,550,000  4,580,000 

Bồn nước inox Tân Á 20.000 lít

Bồn nước Inox Tân Á 2000 lít Ngang Đường kính 1180

7,000,000  5,780,000 

Bồn nước inox Tân Á 30.000 lít

Bồn nước Inox Tân Á 3000 lít Ngang Đường kính 1360

10,700,000  8,750,000 

Bồn nước Inox Tân Á 500 lít Ngang Đường kính 760

2,300,000  2,050,000