Bảng giá, Tin Tức

Bảng giá bồn nước inox, bồn nước nhựa Tân Á

 

stt Chủng Loại Bảng giá Bồn đứng Bảng giá Bồn nằm          
1 inox 300 1710 1880          
2 Inox 500  1960 2110        
3 inox 700 2310 2500        
4 inox 1000 2950 3200        
5 inox 1200 3400 3660        
6 inox 1300 3710 3960        
7 inox 1500 (phi 1200) 4590 4850        
8 inox 1500 (phi 980) 4790 5100        
9 inox 2000 (phi 1200) 5980 6320        
10 inox 2000 (phi 1360) 6310 6650        
11 inox 2500 (phi 1200) 7490 7840        
12 inox 2500 (phi 1380) 7750 7970        
13 inox 3000 (phi 1200) 8530 8990        
14 inox 3000 (phi 1380) 8930 9220        
15 Inox 3500 (phi 1360) 9940 10480        
16 inox 4000 (phi 1360) 10820 11840        
17 Inox 4500 (phi 1360) 12460 13190        
18 inox 5000 (phi 1420) 13750 14570        
19 inox 6000 (phi 1420) 16100 17120        
                 
Bảng Giá Bồn Nhựa EX tháng 8
stt Chủng Loại Bảng giá Bồn đứng Bảng giá Bồn nằm          
1 300 EX               1,040                   1,230            
2 400 EX               1,250                   1,430          
3 500 EX               1,420                   1,680          
4 700 EX               1,780                   2,080          
5 1000 EX               2,080                   2,580          
6 1500 EX               3,290                   3,980          
7  2000 EX               4,130                   5,100          
8 3000 EX               5,890            
9 4000 EX               7,550            
10 5000 EX            10,100            
11 10000 EX            20,900            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.